Karta rozszerzeń ALS-G3-ACA1812

. Opublikowano w Systemy uruchomieniowe

Karta rozszerzeń systemu ALS-G3-2368PCI z ineterfejsami analogowo-cyfrowym i cyfrowo-analogowym.

 Dokumentacja techniczna