Programowanie mikrokontrolerów 8051 w języku C. Pierwsze kroki.

. Opublikowano w Książki

Autor: Jacek Majewski
Wydawnictwo: Wydawnictwo btc

W książce zawarto kurs programowania w języku C. Jedną z głównych zalet tego języka jest łatwa przenośność programów między róznymi platformami sprzętowymi - raz napisana aplikacja może być wykorzystana przy projektach opartych na różnych rodzinach mikrokontrolerów.

Książka jest przeznaczona dla wszystkich miłośników techniki mikroprocesorowej, którzy zamierzają wykorzystywać język C. Wiele informacji w niej zawartych może być przydatnych studentom wydziałów elektroniki, automatyki i informatyki wyższych uczelni technicznych, jak również inżynierom-konstruktorom systemów mikroprocesorowych. Zaletą książki jest zaprezentowanie kilkunastu praktycznych aplikacji do wykorzystania we własnych programach.

Autor jest pracownikiem naukowo-dydaktycznym Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej i Wrocławskiej Wyższej Szkoły Informatyki Stosowanej. Od wielu lat realizuje również projekty dla przemysłu.