Lokalne interfejsy szeregowe w systemach cyfrowych.

. Opublikowano w Książki

Autor: Jacek Bogusz
Wydawnictwo: Wydawnictwo btc

W książce zamieszczono wszelkie informacje niezbędne do zrozumienia zasady działania interfejsów najczęściej stosowanych we współczesnych systemach mikroprocesorowych (I2C, SMBus, SPI, Microwire, 1-Wire). Omówiono także protokoły wymiany danych stosowane podczas transmisji danych za pomocą tych interfejsów.

Wybrane zagadnienia przedstawiono w książce głównie od strony praktycznej, starając się ograniczyć teorię do informacji niezbędnych do zrozumienia niektórych zagadnień. Zawarto w niej wiele gotowych rozwiązań programowych i sprzętowych.

Autor jest doświadczonym konstruktorem urządzeń elektronicznych i wieloletnim pracownikiem Ośrodka Badawczo-Rozwojowego Radiofonii Odbiorczej przy Zakładach Diora w Dzierżoniowie. Obecnie zajmuje się projektowaniem urządzeń do automatyki przemysłowej wyposażonych w mikrokontrolery.