Cyfrowe przetwarzanie sygnałów. Metody. Algorytmy. Zastosowania.

. Opublikowano w Książki

Autor: Dag Stranneby
Tłumaczenie: dr inż. Michał Nadachowski
Wydawnictwo: Wydawnictwo btc

Książka ta nie jest podręcznikiem cyfrowego przetwarzania sygnałów (DSP). Jej myślą przewodnią jest połączenie teoretycznych problemów przetwarzania sygnałów z zastosowaniem algorytmów DSP w praktyce. Przedstawiono tu szeroki przegląd różnych zastosowań cyfrowego przetwarzania sygnałów - przetworniki, filtry adaptacyjne, esytmację widm, sieci neuronowe i wiele innych.

Książka może służyć zarówno jako podręcznik lub uzupełnienie materiałów dydaktycznych dla studentów wyższych uczelni technicznych, jak i słuchaczy kursów podyplomowych oraz osób zawodowo zajmujących się cyfrowym przetwarzaniem sygnałów.

Autor jest prfesorem na Uniwersytecie Örebro w Szwecji. Prowadził wykłady m.in. z podstaw elektroniki, cyfrowego przetwarzania sygnałów, systemów radiowych, sieci neuronowych, teorii sterowania, programowania w asemblerze i C++.